< zpět

Podmínky užívání

 1. Tyto podmínky webové aplikace Získejte u Lišky upravují pravidla pro poskytování výhod pro registrované účastníky (dále jen "Podmínky").

 2. Organizátorem webové aplikace Získejte u Lišky dostupné na webových stránkách www.ziskejteulisky.cz (dále jen “Aplikace”) je společnost Českomoravská stavební spořitelna, a.s. se sídlem: Vinohradská 3218/169, 100 17 Praha 10, IČ: 492 41 397 (dále jen „ČMSS“ nebo „Organizátor“)

 3. Účast v Aplikaci je dobrovolná a vzniká na základě dokončení registrace v Aplikaci. K registraci je nutné: vyplnění registračního formuláře, poskytnutí souhlasů, validace emailu a vložení hesla. Aplikace je responzivní, je možné ji používat v tabletu i mobilních zařízeních.

 4. Aplikaci může využívat a výhody v ní uvedené může získat každá fyzická osoba, která se zaregistruje. Po dokončení registrace dle bodu 3 podmínek se stává osoba účastníkem. Širší katalog výhod je určen klientům ČMSS. Ověření, zda je osoba klientem ČMSS, probíhá v případě vyplnění rodného čísla při registraci. Následně ČMSS prověří, zda má účastník aktivní spořící nebo úvěrový účet u ČMSS. Pokud účastník není aktivním klientem ČMSS, pole s rodným číslem nevyplňuje. Pokud účastník přestane být klientem ČMSS, nemá již nárok na širší katalog výhod. O této skutečnosti bude ze strany ČMSS informován.

 5. Výhoda spočívá v poskytnutí slevy na výrobek nebo službu obchodního partnera ČMSS. Nárok na slevu je účastník povinen prokázat předložením slevového kódu, který je mu vygenerován ve webové aplikaci a je zaslán emailem, a pokud o to účastník požádá, také formou SMS (u těch obchodních partnerů ČMSS, kteří sms akceptují).

 6. Nabídka každé výhody má omezenou platnost, přičemž platnost je vždy uvedena u internetové prezentace nabídky a na slevovém voucheru, který je zaslán účastníkovi emailem, příp. si ho může účastník stáhnout ve formátu.pdf. Jednotlivé výhody mohou být omezeny maximálním počtem účastníků, kteří mohou o výhodu požádat, případně též omezením počtu čerpání výhod jedním Účastníkem. Účastník může využít konkrétní výhodu pouze jednou, není-li stanoveno v nabídce konkrétní výhody jinak. Seznam aktuálních nabídek výhod, jejich platnosti a seznam obchodních partnerů, u kterých je možné slevy uplatnit, je k nahlédnutí na internetových stránkách www.ziskejteulisky.cz. Jednotlivé výhody mohou mít i další specifická pravidla, která jsou vždy uvedena u konkrétní nabídky na internetových stránkách www.ziskejteulisky.cz.

 7. ČMSS neodpovídá za škody vzniklé účastníkovi neohlášenými změnami nabídky ze strany obchodních partnerů, které mají za následek nemožnost využít výhodu. ČMSS neodpovídá za případné škody vzniklé účastníkovi na zdraví a majetku v souvislosti s uplatněním výhod u obchodních partnerů.

 8. ČMSS si vyhrazuje právo kdykoliv podmínky konkrétních nabídek výhod a/nebo podmínky Aplikace měnit nebo Aplikaci zrušit.

 9. ČMSS si vyhrazuje právo bez oznámení a jakékoli náhrady vyloučit z Aplikace účastníka, který využívá výhod Aplikace v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy ČR či těmito Podmínkami, případně svým jednáním ohrozí dobrou pověst ČMSS nebo služeb a produktů uvedených v Aplikaci..

 10. ČMSS ani obchodní partner ČMSS neodpovídají za zneužití slevového kódu účastníka neoprávněnou osobou.

NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI

 1. Účastník v rámci registrace vyslovuje následující souhlas se zpracováním osobních údajů:

 2. Zaškrtnutím pole „Souhlasu“ v registračním formuláři souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, které jste výše do vyplňovacích polí formuláře uvedl/a, a souhlasíte s tím, že je Českomoravská stavební spořitelna, a.s. (dále jen „ČMSS“) bude zpracovávat za účelem nabízení výhod podle podmínek webové aplikace Získejte u Lišky dostupné na webových stránkách www.ziskejteulisky.cz (dále jen „Aplikace“), tj. především pro komunikaci s Vámi. Souhlasíte i s tím, že Vaše údaje mohou být zpracovávány i za dalšími marketingovými účely, především pro obchodní nabídky, které budete od ČMSS dostávat a které se mohou týkat nabídky obchodu a služeb ČMSS samotné a také nabídek od smluvních partnerů ČMSS. Informace a nabídky, které Vám budeme zasílat, budou dávkovány citlivě (nespamujeme) a připravovány odpovědně s pro Vás zajímavým obsahem.

  Souhlasíte výslovně také s tím, že na elektronické kontakty (číslo mobilního telefonu a e-mail) Vám, krom zpráv potřebných k uplatnění výhod a další komunikace spojené s fungováním portálu www.zisktejteulisky.cz, budou zasílány i jiné obchodní nabídky, jak jsou popsány v předchozím odstavci. Další důležité informace týkající se zpracování osobních údajů naleznete v podmínkách Aplikace.

 3. Účastník bere dále na vědomí následující důležité informace týkající se zpracování osobních údajů:

  Odběr obchodních nabídek zasílaných na elektronický kontakt můžete kdykoliv odhlásit tak, že po přihlášení ve svém profilu označíte políčko Nechci odebírat Obchodní nabídku. Informace o tom jak při odhlášení odběru obchodních nabídek postupovat, bude obsažena i v každé jednotlivé obchodní nabídce, kterou Vám zašleme na elektronický kontakt.

  Osobní údaje poskytnuté v Aplikaci bude ČMSS v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů o ochraně osobních údajů zpracovávat po dobu trvání Vaší registrace, kterou můžete kdykoliv zrušit po přihlášení ve svém profilu Své osobní údaje můžete kdykoliv zkontrolovat a případně aktualizovat po přihlášení ve svém profilu. V případě že narazíte na nesrovnalosti ve vašich údajích a nepovede se Vám je aktualizovat přímo na stránce, můžete nás kontaktovat na lince Centra klientské péče 225 226 226 v provozní době uvedené v sekci kontakty.

 4. Berete také na vědomí, že pro ČMSS bude Vaše osobní údaje zpracovávat i zpracovatel DDmen s.r.o. se sídlem Litovelská 23, 77900 Olomouc, IČ: 2586483. Údaje získané v Aplikaci ČMSS nepředá dalším osobám a nevyužije k jiným účelům, než jak je zde uvedeno, tím však není nijak dotčeno právo ČMSS zpracovávat Vaše osobní údaje na základě zákonných přivolení nebo na základě jiných souhlasů, které od Vás ČMSS obdržela. Údaje o svých klientech zpracovává ČMSS na základě zákonů č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů a od klientů také získává i jiné souhlasy o zpracování osobních údajů, které i po odvolání tohoto souhlasu spolu se zrušením registrace v Aplikaci budou trvat dál. Poskytnutí údajů v Aplikaci je dobrovolné, protože však bez zpracování osobních údajů nemůže poskytování výhod prostřednictvím Aplikace fungovat, je odvolání souhlasu zároveň spojeno i se zrušením registrace a ukončením poskytování výhod.

 5. Účastník, který je klientem ČMSS a vyplní v rámci registrace rodné číslo, uděluje následující souhlas se zpracováním rodného čísla:

 6. Zaškrtnutím pole „Souhlasu“ v registračním formuláři souhlasíte se zpracováním svého rodného čísla, které ČMSS potřebuje k ověření, zda máte aktivní účet stavebního spoření (pro přijímání vkladů nebo úvěrový) u ČMSS. Pokud nejste klientem ČMSS, pole s rodným číslem nevyplňujte. Našim klientům poskytujeme širší katalog výhod. Rodná čísla klientů ČMSS zpracovává na základě zákonů č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů v souvislosti se smluvními vztahy s klienty.

 7. Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 8. 2014.

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Účastníkům Aplikace nevzniká registrací právní nárok na výhodu. Výhody nelze vymáhat soudní cestou.

 2. Tato pravidla jsou veřejně přístupná na webových stránkách www.ziskejteulisky.cz a každý účastník Aplikace s nimi vyslovuje bezvýhradný souhlas.

 3. Informace zde obsažené nejsou nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) ani veřejným příslibem ČMSS. K získání a využití uvedených produktů a služeb je třeba uzavřít s ČMSS smlouvu a splnit podmínky uvedené ve smlouvě. ČMSS není povinna smlouvu uzavřít. Tyto podmínky mají pouze informativní charakter a jejich platnost je časově omezena.